Construccions


Les construccions amb estructura de fusta ofereixen molta flexibilitat en el disseny, qualitat i confort. Poden durar moltes generacions si estan ben dissenyades i conservades.

Hi ha molts edificis de fusta perfectament conservats de més de centenars anys que acredita l’excel·lent durabilitat de la construcció amb fusta com el Japó, els països escandinaus, del centre d’Europa.

Els beneficis d’un edifici amb estructura de fusta són múltiples:

 1. Absorbeix i expulsa la humitat de l’interior regularitzant així la temperatura ambiental al camp bioelèctric natural. La fusta proporciona un estat d’equilibri al cos humà oferint beneficis sobre la salut humana ( evitant al·lèrgies, afeccions respiratòries, estrès)
 2. La fusta és un excel·lent aïllament tèrmic i acústic que proporciona major confort de manera que una paret de fusta de 10 cm aïlla igual que:
  • 1,2 m de formigó,
  • 2,5 cm de llana mineral,
  • 35 m d’acer,
  • 150 m d’alumini.
 3. La fusta aïlla l’interior de les temperatures exteriors fins a set vegades més que els materials tradicionals, el que es tradueix en un estalvi significatiu de calefacció a l’hivern i d’aire condicionat a l’estiu.
 4. El 20% de l’energia que es consumeix a Espanya es gasta en els habitatges i la calefacció és el que més consumeix (IDEA 2012). En una casa de fusta la factura de calefacció es redueix fins a 20%.
 5. A més, la fusta evita els ponts tèrmics i per tant l’efecte de la paret freda.
 6. Els ponts tèrmics i el fenomen de parets fredes es representen al voltant del 30% de la pèrdua de la calor d’un habitatge.
 7. Porta múltiples formes, colors i gran flexibilitat que s’adapten perfectament a qualsevol entorn natural.
 8. Les construccions en fusta estan en harmonia amb el medi ambient i estan dissenyades per a respectar la natura. Els habitatges prefabricats de fusta són habitatges bioclimàtics que aprofiten els recursos de l’ambient exterior, estan correctament orientats, utilitzen materials aïllants, eficients i incorporen energies renovables (solar, eòlica, Aerotèrmica, geotèrmica, etc ..)
 9. Les construccions prefabricades tenen una arquitecta moderna, amb simplicitat en la forma i el volum, encaixen perfectament en l’entorn natural. En el mateix temps, els habitatges prefabricats ofereixen grans espais oberts, permeten el pas de la llum, per oferir molta lluminositat.
 10. La fusta és un material renovable i saludable, a diferència dels materials utilitzats en la construcció de cases tradicionals. Els tractaments que rep la fusta són ignífugs, fungicides i hidròfugs. El manteniment és fàcil, amb làsers a base d’aigua.
 11. S’opta per un habitatge amb estructura de fusta perquè és una opció més econòmica, amb construcció més ràpida que una convencional donat que el cost de la mà d’obra i del temps es redueixen.
 12. Les construccions amb estructura de fusta ofereixen molta flexibilitat en el disseny, qualitat i confort. Poden durar moltes generacions si estan ben dissenyades i conservades
× Hola!