Cases i construccions Passives

Construccions passives

Les cases passives són un concepte de construcció sostenible, de baix consum, que es fonamenta en:

 • Utilització de la calor del sol.
 • Un alt aïllament de les parets, fusteria, coberta …
 • L’absència de ponts tèrmics.
 • Una alta hermeticitat de l’aire.
 • Un sistema de ventilació molt eficaç.

Indiferentment del seu mètode de fabricació i la seva ubicació, una casa passiva, amb totes les comoditats modernes, necessita menys de 15 kWh per metre quadrat, per any.

Una casa passiva utilitza totes les fonts disponibles per escalfar: El sol, les persones, els electrodomèstics, etc.

L’aïllament extremadament eficaç de les parets exteriors, coberta, terres, així com les finestres de triple vidre ajuden a mantenir la calor a l’interior. L’aire fresc és subministrat per ventilació mecànica controlada (VMC), de doble flux i inaudible (25dB), que recupera la calor de l’aire de sortida per escalfar l’aire entrant.

Hi ha quatre criteris per definir un edifici “Passivhaus“:

 • Que la calefacció necessària per any i per m2 sigui inferior a 15 kWh / o la font de calefacció menor de 10 W / m²
 • Que l’electricitat necessària incloent la dels electrodomèstics per any sigui inferior a 20 kWh per m2
 • Que l’estanquitat de les façanes i les cobertes sigui N50 ≤ 0,6 h-1
 • Que la necessitat d’escalfar l’habitatge a una temperatura superior a 25 ° C, sigui menor del 10% de les hores anuals.

El cost de construir una casa passiva és superior a una casa tradicional, cost que s’estalviarà a llarg termini a causa de la important reducció en els seus costos d’energia.

Avantatges de les cases passives:

 • Mantenen la calor dins de l’habitatge molt més temps donat que els materials aïllants són molt més eficients.
 • Menys problemes d’humitat gràcies al sistema de ventilació mecànica de doble flux (VMC).
 • Alta comoditat gràcies a un millor equilibri de la temperatura i la humitat.
 • Alta qualitat de l’aire.
 • Estalvi molt important en els costos d’energia.
 • Ajuda a la protecció dels recursos naturals i a la reducció d’emissions de CO2.
× Hola!