Estratègies

Estratègies per a un major rendiment de l’edificació

Els edificis que utilitzen estratègies de major eficiència energètica presenten intensitats mitjanes (energia consumida per unitat de superfície) al voltant del 26% més baixes que en edificis convencionals..

 1. Reducció de la demanda energètica

  L’estalvi d’energia comença amb la conservació / reducció de la demanda.

  Estratègies:

  Un disseny de l’habitatge que redueix al mínim el guany solar a l’estiu i maximitzi a l’hivern

  Disseny d’edificis que incorporen estratègies passives, una intel·ligent orientació beneficiant-nos de la llum del dia, ombres d’edificis veïns o vegetació i ventilació natural, que ajuden a reduir la demanda d’il·luminació artificial, calefacció i climatització.

  Un eficient aïllant tèrmic per evitar les pèrdues de calefacció i refrigeració.

 2. Major rendiment energètic

  Promoure la utilització de menys energia per satisfer les mateixes necessitats.

  Estrategias:

  L’envolvent tèrmica.

  Una encertada elecció de l’aïllament en funció del clima de la localitat on s’ubica el projecte.

  perd en fuites d’aire a través de l’envoltant tèrmic.

  Això es pot traduir en:

  • Reduir les factures de calefacció i refrigeració
  • Evitar els corrents d’aire
  • Una bona qualitat d’aire interior
  • Un bon aïllament acústic
  • Infraestructura d’alt rendiment
  • Sistemes i aparells mecànics d’alt rendiment

  Il·luminació

  L’energia s’utilitza per alimentar els llums, i d’altra banda, per proporcionar un refredament addicional (refrigeració) per compensar el calor afegit generat per les llums.

  És per aquest motiu la importància d’abordar en l’etapa de disseny el tipus d’il·luminació natural i artificial.

  Detectors de presència i reguladors de llum.

  Temporitzadors

  Bombetes de baix consum o LED ‘s

  Monitoritzar i verificar el rendiment

 3. Energia renovable

  Satisfer la demanda d’energia mitjançant energies renovables. L’energia verda inclou l’energia solar, eòlica, biomassa, geotèrmica i hidroelèctrica. L’ús d’aquestes fonts d’energia evita els impactes ambientals associats en la producció i el consum de combustibles no renovables, com el carbó, l’energia nuclear, el petroli i el gas natural.

  Una major gestió i estalvi de l’aigua exterior i interior

  L’objectiu és reduir la quantitat d’aigua potable necessària per al seu ús en exteriors i interiors, menor consum de l’aigua potable municipal, reduir el consum elèctric necessari per a la planta de tractament d’aigües residuals i conservar l’equilibri hídric local.

  La conservació i la reutilització creativa de l’aigua són fonamentals: només el 3% de l’aigua de la Terra és aigua dolça, i que, a poc més de 2/3 es troba atrapada en glaceres.

  Estratègies:

  Captació de l’aigua de pluja per abastir exteriors i reposició per a la cisterna del vàter. La instal·lació recull les aigües de cobertes, terrasses i altres superfícies pavimentades de vianants.

  Col·locació de sanitaris d’alta eficiència

  Inodors de compostatge. Els inodors de compostatge sense aigua són els tipus de sanitaris més eficients.

  Dutxes i aixetes de baix flux i / o sensors de moviment

  Aquesta tendència pot semblar restrictiva i un major cost de la inversió inicial. En realitat és un estalvi a mitjà termini i una oportunitat per construir una casa més amigable amb el medi ambient permetent reduir els costos d’energia.

 4. Reducció dels residus i la contaminació

  Les construccions amb fusta garanteixen l’ús de processos que són ambientalment responsables i eficients amb els recursos durant el cicle de vida de l’edifici.

  Els ocupants són exposats a nivells molt més baixos de contaminants interiors i posseeixen una major resultat respecte a la qualitat de l’aire i il·luminació.

  Quan és necessària una refrigeració mecànica a causa dels climes càlids, aconsellem refrigerants naturals (CO2, H2O, Amoníac, hidrocarburs i aire), així com un menor potencial d’esgotament de l’ozó (ODP) i potencial d’escalfament global (GWP).

 

 

 

 

 

 

× Hola!